Pernos TSURU I NISSAN 20969

SKU: 20969

PERNOS NS TSURU I 84-87/TSURU II 87-91/TSURU III 91-22 10 Piezas Zinc Amarillo 7.9 5/16 67 2 41/64 63.4 2 1/2 11.7 29/64 10.2 13/32 Sujeauto

$522.00 netos

Cantidad:

PERNOS
NISSAN TSURU I 1984-1987
NISSAN TSURU II 1987-1991
NISSAN TSURU III 1991-2022

Cantidad: 10 PIEZAS
Material: ZINC
Color: AMARILLO
Hoyo mm: 7.9
Hoyo Pulgadas: 5/16
Largo mm: 67
Largo Pulgadas: 2 41/64
Tallo mm: 63.4
Tallo Pulgadas: 2 1/2
Cabeza Superior mm: 11.7
Cabeza Superior Pulgadas: 29/64
Dia Buje mm: 10.2
Dia Buje Pulgadas: 13/32
Marca: Sujeauto